Szolgáltatások

Átfogó, teljes személyiségkép

A megrendelő igényeinek megfelelően teljes személyiségképet készítek a grafológia eszköztárával, amely részletesen tárgyalja az alábbi személyiségterületeket:

  1. Szellemi/mentális képességek (gondolkodásmód, lényeglátás, intelligencia, logika,  érdeklődés, tanulékonyság, problémamegoldás módja, információkra való nyitottság, figyelemkoncentráció, fantázia stb.)
  2. A munkavégzés jellemzői (terhelhetőség, céltudatosság, időbeosztás, tervezés, szervezés, hatékonyság, csapatban való együttműködés, vezetői igények stb.)
  3. Energiakészlet, motiváció (energia beosztás, terhelhetőség, kitartás, aktuális fizikai állapot)
  4. Szociabilitás, társas kapcsolatok (nyitottság, zárkózottság, együttműködés, beilleszkedés, dominanciaigény, konfliktuskezelés stb.)
  5. Érzelmi élet (érzelmek erőssége, kötődés, empátia, alkalmazkodás)
  6. Én-kép, önbizalom (önértékelés, önkontroll, én-védelem, pszichés közérzet stb.)

Emellett minden teljes személyiségképhez két látványos pszichogram is tartozik, melyek jól érthetően szemléltetik, hogy az egyénben a vizsgált területek milyen erősen, dominánsan működnek és mely területen kellene fejlődnie. A személyiségkép végén -igény szerint- javaslatokat teszek arra is, hogy mire figyeljen aláírása kivitelezésekor, hogy segítségével az Önről kialakított kép még előnyösebb legyen.

Amennyiben a szóbeli elemzést választja, akkor mindez egy kb. 50 perces kötetlen beszélgetés keretében történik, ahol részletesen megbeszéljük a személyiségkép hat területét és lehetősége van feltenni kérdéseit is.

Ha Ön inkább a kézzel fogható „bizonyítékokat” kedveli és írásbeli elemzést kér, akkor e-mailben utólag feltett kérdéseire készséggel válaszolok. Ez a lehetőség díjmentes!

Rövid portré írásban

Ebben az esetben a vizsgált kézírásból egy tömör, a legdominánsabb személyiségjegyekre koncentráló személyiségkép készül, melynek terjedelme kb. 1 A/4-es gépelt oldalnyi. Azoknak ajánlom, akik csak egy-két személyiségterületre kíváncsiak vagy egy bizonyos problémát szeretnének alaposabban körbejárni.

Ajándékba adható GrafoKupon

Lepje meg szeretteit, ismerőseit egy igazán egyedi ajándékkal!

A GrafoKupon tulajdonosa egy pszichogrammal is kibővített,  kb. 2 A/4-es oldal terjedelmű, a leglényegesebb személyiségjegyekre koncentráló írásbeli grafológiai elemzést kap. (Ettől eltérő igény esetén egyedi szempontrendszer szerint is kérhető a kézírás vizsgálata.) A kinyomtatott kupont névre szólóan (kérésre) állítom ki. A kupon beváltható  a kiállítás dátumától számított három hónapig.

ajándék kupon

Fontos tudnivalók: Grafológiai elemzést a kupon tulajdonosa számára ebben az esetben is csak a megfelelő írásminta birtokában, Adatlap, valamint Beleegyező nyilatkozat kitöltése után készítek, melyet vagy postai úton vagy személyesen tud eljuttatni nekem. A kész elemzést igény szerint: személyesen, lezárt borítékban adok át vagy postai úton ajánlott küldeményként küldök el.

Párkapcsolati grafológiai vizsgálat

Ennél a vizsgálatnál mindkét fél írásmintájára és Beleegyező nyilatkozatára is szükségem van. A megfelelő és etikus körülmények között átadott írásminták alapján két teljes személyiségképet és egy összegzést készítek. Az íráskép vizsgálata alapján a páros választ kap többek között arra, hogy az alapvető személyiségjegyek terén (pl. mentalitás, érdeklődés iránya, közösségi kapcsolatok, dominancia igény, kommunikáció, vitalitás, motiváció, érzelmek intenzitása, szexualitás) milyen kép: összhang vagy ellentmondások  tárhatóak fel esetükben, s melyek azok a  személyiségjellemzők, melyek erősítik ill. melyek gyengítik kapcsolatukat.

kapcsolat

A kész szakvélemény két külön, névre szóló, lezárt borítékban kerül átadásra a két félnek, mégpedig úgy, hogy mindenki a saját elemzését és az összegzést láthatja. Kettejük döntése, hogy saját részletes elemzésüket átadják-e egymásnak vagy sem.

Pályaorientációs vizsgálat és tanácsadás

A grafológia ezen ága abban nyújt segítséget az érdeklődőknek, hogy megtalálják az adottságaikhoz, igényeikhez, érdeklődési körüknek leginkább megfelelő foglalkozást, tevékenységet akár iskolaválasztás előtt akár pályamódosítás esetén.  A pályaválasztási tanácsadás folyamata során először egy személyes beszélgetés alkalmával azt beszéljük meg, hogy milyen elképzelései, ötletei, problémái, vágyai, konkrét kérdései vannak a tanácsot kérőnek. Ezután kézírásából egy teljes személyiségkép készül, mely az erősségeket és a fejlesztendő területeket, a képességeket és az érdeklődést tárgyalja részletesebben, így ennek segítségével a megrendelőnek már könnyebb önállóan döntést hoznia arról, hogy mely foglalkozás vagy terület felel meg leginkább céljainak és képességeinek. A pályaválasztási tanácsadás során lehet a vizsgálat célja egy bizonyos pályára vagy irányultságra való alkalmasság megállapítása, de lehet kérdés az is, hogy egyáltalán milyen pályák jöhetnek szóba a hozzájuk vezető úttal együtt (tehát iskolák, szakképzettség, felvételi követelmények stb).

Történelmi grafológia

Már nem élő, ismert vagy szeretett személy kézírásának vizsgálata. Kérésének megfelelően teljes személyiségképet vagy rövid portrét készítek, melyhez több, lehetőleg különböző időpontból származó eredeti kézírásra van szükségem, ami lehet levél, napló, feljegyzés, receptfüzet stb. A Beleegyező nyilatkozatot  és az Adatlapot ebben az esetben a rokonok ill. a jogutódok töltik ki.

autograf4

Interaktív gyorselemzés

Tegye érdekessé, felejthetetlenné a résztvevők számára céges eseményeit!

A gyorselemzés nem más, mint egy néhány perces szóbeli jellemrajz azoknak, akik érdeklődnek a grafológia iránt és nyitottak egy vidám hangulatú, kötetlen önismereti beszélgetésre. Egy főre kb. 10 perc jut. Ajánlom vállalati rendezvényeken, konferenciákon, szakmai napokon, állásbörzéken, szakkiállításokon stb.

Referencialevél magánszemélyeknek

Ez a dokumentum egy egyoldalas, lényegretörő kézíráselemzés, mely elsősorban a munkavégzéssel kapcsolatos személyiségterületre koncentrál. Új munkakör betöltése előtt, álláskereséskor ajánlólevélként használható, leginkább akkor, ha a pályázónak még nem volt korábbi munkahelye, vagy munkáltatója.

Munkatárs kiválasztás – cégeknek

A megbízó szempontrendszere szerint elvégzett grafológiai vizsgálat, mely segít a munkáltatónak az adott pozícióra kiválasztania a jelentkezők közül  a leginkább arra alkalmas személyt, mellyel időt,energiát és pénzt takaríthat meg, mert nem a próbaidő letelte után derül ki, hogy a felvett munkatárs a meghatározott feladatra valami oknál fogva mégsem alkalmas.

Árak >>>