Kíváncsi rá, hogyan lehet sikeresebb élete azzal, ha egy kicsit változtat az aláírásán?

Az írás a jellemünk tükre! Ezen a kérdésen pszichológusok, kutatók és – persze – grafológusok százai vitatkoznak folyamatosan, de tény:

Az írás alapján pontosan meg lehet ismerni a jellemet!

Egy profi grafológus képes arra, hogy a kézírás alapján megmondja: Ön milyen ember!

Ha ez igaz, akkor talán fordítva is igaz lehet:

Ha megváltoztatja a kézírását, más ember lesz!

Hallottunk már számos híres emberről, akik tudatosan fejlesztették ki és rengeteget gyakorolták a későbbi “autogramjukat”, hogy az magabiztosságot, erős önbizalmat, határozott fellépést és még egy halom pozitív dolgot tükrözzön!

Nem csak az írás változtatta meg a sorsukat, nem pusztán emiatt lettek sikeresek, de a tudatosságuk építésében ez is közre játszott.

Ön is képes a fejlődésre!

Fejlesztené önismeretét, de a felszínes teszteknél többre vágyik?

Kíváncsi arra, hogy aláírása mit árul el Önről?

Párkapcsolata nem felhőtlen, de nem tudja mi lehet az oka?

Úgy érzi a jelenlegi munka nem Önnek való de nincs ötlete, merre tovább?

Elhunyt szeretteit nem ismerte közelebbről, de kíváncsi rá milyen emberek voltak?

Kipróbálná mit lát kézírásából egy profi grafológus?

Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, ha a grafológiát hívja segítségül.

Részletek a szolgáltatások menüpontban. 

Milyen tudomány a grafológia?

A grafológia olyan humán jellegű (emberismereti) tudomány, amely a kézírás- vizsgálat módszerén keresztül tárja fel a vizsgálat alanyának személyiségjellemzőit, képességeit, illetve aktuális pszichés és fizikai állapotát, ilyenformán a pszichológia segédtudománya.

A szó görög eredetű: grapho– írás, logos– tudomány, tan.
A grafológiai vizsgálatok valójában nem csupán az írásokra terjednek ki. Minden nyomhagyásra képes eszközzel a nyom rögzítésére alkalmas felületen – papír, fal, homok stb.– létrehozott grafikai megjelenés vizsgálható, pusztán az elemzés mélysége, a következtetések levonásának minősége változik.

Előfordulhat-e két teljesen egyforma kézírás?

zebra Nem! Miként két zebra sem teljesen egyforma – bár ránézésre úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás – úgy az emberi kézírás is egyéni és személyre szabott. Még ha sok hasonlóságot is felfedezünk bennük, mindig akadnak kisebb-nagyobb eltérések, hajszálnyi különbségek itt is, persze emellett sok egyéni, kreatív megoldásmóddal, karakterrel találkozik a grafológus a munkája során. Az apró részletek megfigyelése és a precíz mérés ugyanúgy része a munkánknak, mint megtalálni a lényeges összefüggéseket és kapcsolatokat az írásjegyek és a jellemvonások között.

Mik a grafológia előnyei más pszichológiai/önismereti módszerekkel szemben?

1. A vizsgált személyről annak személyes jelenléte nélkül készülhet el a jellemzés (az etikai szabályok figyelembevételével!), és a megfelelő írásminta elkészítése csak rövid időt vesz igénybe.

2. A grafológia objektív, pontos, megbízható és hiteles eredményt nyújt,

3. A kézírás mindig „igazat mond” vagyis nem változtatható meg szándékosan úgy, hogy az alapvető személyiségvonásokat és az írásminta készítésekor fennálló pszichés állapotot ne tükrözze.

Mit állapít meg a grafológus a kézírásból?

Az aktuális (az írásminta készítésének idejében fennálló) pszichés állapotot és az alapvető jellemvonásokat. Például hogy a vizsgált személy a szociális térben hogyan viselkedik, mi motiválja, mennyire terhelhető, humán vagy reál beállítottságú-e, milyen az én-képe, jóban van-e önmagával, vállalja-e önmagát, mennyire kiegyensúlyozott lelkileg, hogyan oldja meg a konfliktusait, mennyire kreatív, milyen munkaerő, hogyan működik az ösztöne, milyen hevesek az érzelmei, mennyire energikus, szorgalmas, stb.

Tehát egy alapos és objektív grafológiai jellemzés sokat segíthet abban, hogy az ember külső szemmel  is lássa önmagát, hatékonyan fejlessze önismeretét, rájöjjön, hogy mik az erősségei, amikre támaszkodhat és szembenézzen gyengeségeivel, amiken javítva elkerülheti a későbbi rossz döntéseket és az ebből következő kudarcokat. A megfelelő önismeret birtokában azután közelebb kerülhet céljai megvalósításához, egyben a harmonikus kapcsolatokhoz, a kiegyensúlyozottabb, boldogabb élethez is.

De! minden kérdésre nem válaszolhat a grafológus, például

nem lehet meghatározni az írás alapján az életkort és a nemet, és nem lehet látni az író személy jövőjét sem az írásban. Csakis a képességeire, tulajdonságaira, vonásaira következtet a grafológus. Ugyanígy nem tudjuk a kézírás alapján a vizsgált személy külső tulajdonságait megmondani: sem a termetét, sem a haja, bőre, szeme színét stb. A kézírásból szokásokra sem derül fény, például hogy  ki milyen illatot vagy ételt szeret a legjobban, szeret-e korán kelni vagy hogy mivel issza a teáját.

S mit mond el egy aláírás a grafológusnak?

„ Az aláírás mindig elárulja az ember valódi jellemét. Időnként még a nevét is.”  (Evan Esar)

Egy kis mitológia: Az ókori egyiptomiak hite szerint Thot isten Ízisszel és Ozirisszel jött a földre azért, hogy megtanítsa az embereknek a tudományokat és az írást. Páviánként vagy íbiszfejű férfialakként ábrázolták, kezében írónáddal és papirusszal. Az írnokok patrónusa és a bölcsesség istene volt, emellett az orvoslással és a túlvilággal is kapcsolatban állt. A Hold isteneként is tisztelték.