Akinek a C vitamint köszönhetjük: Szent-Györgyi Albert és kézírása (részlet)

„A tudós az az ember, aki miközben mászkál a világban, ugyanazt látja, mint bárki más; de miközben ugyanazt látja, olyan dolgok jutnak eszébe, mint előtte soha senkinek.”

Szent-Györgyi Albert

Szent-Györgyit a tudomány minden más tevékenységnél jobban izgatta. Egész életében a kutatásért élt, és miután elmúlt kilencvenéves, a tudomány jelentette számára a táplálékot is. „Vagy mindennap dolgozom – mondta –, vagy meghalok. Nincs középút.” Alkotásvágya rendkívüli intuícióval párosult. Annyira ambiciózus volt, hogy céljai mindig meghaladták lehetőségeit. Eredményeit külön-külön magasztalták, mintha azok egymástól független felfedezések lettek volna. Pedig ő folyton az élet átfogó elméletén dolgozott.     (Frideczky Frigyes)

1928-ban fedezte fel a mellékvesében, a később C vitaminnak elnevezett eddig ismeretlen anyagot, melyet hexuronsavnak nevezett el. Olyan növényi forrást keresett, melyből nagyobb mennyiségben lehet kivonni. Erre a célra a szegedi paradicsompaprika kiválóan megfelelt.

1932-ben Szent-Györgyi a hexuronsavat azonosította a C-vitaminnal és javaslatára a skorbut elleni hatásra utalva aszkorbinsavnak nevezték el. Az 1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat kapott munkájáért: “a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért”. A Nobel-díj átvételével a tudós népszerűsége hihetetlenül megnőtt, gratuláló levelek sokasága érkezett címére.

Érdekesség még, hogy tagja lett a szegedi Délvidéki Aero Clubnak is. Szenvedélyesen repült, és sokat tett a vitorlázórepülésért.

Így emlékszik vissza rá életrajzírója: Ralph W. Moss: „ A professzort egyfajta kettősség jellemezte. Tudós volt és művész, racionalista és intuitív zseni. Emberi kapcsolatait is ez a kettősség határozta meg. Meleg szeretetre vágyott, de mindent legyőzött az az energia, amely a munkája felé hajtotta.”

Szent-Györgyi Albert kézírása

A vizsgált írásminta egyik barátjához írt meleg hangú levele 1938-ből, ma a Tudományos Akadémia Levéltára őrzi.

szent_gyorgyi_albert_kezirasa

Egy rendkívül vibráló, gyors és rugalmas gondolkodású emberé ez az írás, akinek fejében a gondolatok villámgyorsan cikáznak, hamar vált egyik témáról a másikra, kombinativitása és lényeglátása magasan fejlett. A folytonos megismerés és a haladás egyaránt fontos szerepet játszik életében, az idő múlásának ténye a gyors döntések és határozott cselekvések felé sarkallja. 

Energikus és nyugtalan személyiség, aki rövid idő alatt átlátja a felmerülő problémákat, váratlan helyzeteket és azokat minél előbb meg is oldja. A leegyszerűsített formák, a sok ligatúra árulkodik arról is, hogy a tudós számára a lényeges összefüggések felismerése milyen könnyedén és hamar történt. A tanult sztenderd már csak nyomokban fedezhető fel a rendkívül gyors és egyedi formákkal tarkított írásképben: szárnyaló fantázia, intuitív gondolkodásmód sejlik fel a sorok között. Az erős mozgáshangsúly és a lendületes tempó miatt jelentkező nehezebb olvashatóság olyan embert láttat, akinél a külvilág véleménye, mások kritikája keveset számít, saját értékrendje szerint él és a saját elképzeléseit valósítja meg., így a szigorú etikai, szakmai előírásokat, szabályzatokat is a saját belső szűrőjén keresztül, könnyedén és rugalmasan kezeli.

Kommunikációjában is törekszik a lényeg megfogalmazására, tömören és egyszerűen fejezi ki magát, bár hallgatóságának igencsak figyelnie kell, hogy tartsa a vele a lépést. Ugyanakkor érdeklődéssel és nyitottan fordul mások felé, jó diplomáciai érzékkel közelít embertársaihoz. Fellépése határozott de viselkedése mentes mindenféle hivalkodástól, annak ellenére, hogy elismert  és nagyra becsült  személy.

Munkájában inkább a maga útját járja, ha teheti, elsősorban az önálló munkavégzést kedveli. Gyors tempója ellenére törekszik arra, hogy precíz és kifogástalanul kivitelezett munkát adjon ki a kezéből. Szívesen irányítja munkatársait, szereti kézben tartani a gyeplőt, s aki vele dolgozik, attól magas szakmai színvonalat, tempós és pontos munkavégzést és rátermettséget vár el. Emellett azonban képes az alkalmazkodásra, jól együtt tud működni társaival, mert a közös cél érdekében saját személyét képes háttérbe szorítani.

Önmagával és másokkal szemben is magas elvárásokat támaszt, erős kritikai érzékkel bír. Mindvégig kitart elképzelései mellett és nem alkuszik meg félmegoldásokkal vagy kisebb de biztos eredményekkel. Mivel lényeglátása igen fejlett, a tervezés és a szervezés kevés időt igényel tőle, lendületesen és sok energiával lát neki egy-egy új feladatnak.

A nagy nyomaték és a sok helyen mázolt vonalvezetés, a sorok hullámzó alapvonala mesél arról, hogy írójuk mély érzelmekkel van megáldva. Melegszívű és érzékeny ember, tele vággyal és szenvedéllyel. Lelkesedése és életkedve egész környezetére hatással van, érzéseit intenzíven éli meg, hirtelen felcsattan, de azután hamar meg is nyugszik. Lelke tele van líraisággal, finom rezdülésekkel, közel áll hozzá a költészet és a művészetek. Önmagát igyekszik kordában tartani, kontrollálni, de előfordulnak hirtelen kirobbanó indulatok, feszültséggel teli viták, konfliktusok az életében, melyeket elsősorban a probléma felől közelít meg és hamar meg akar oldani.

Idegenek társaságában eleinte óvatos és kritikus hozzáállás jellemzi, kis fenntartással és némi gyanakvással közeledik számára ismeretlenek felé, több időre van szüksége ahhoz, hogy közel engedje magához az embereket. Barátságait és kapcsolatait rugalmasan kezeli, nem ragaszkodik a konvenciókhoz, szokásokhoz e téren sem, a külvilág véleményének nem tulajdonít nagy jelentőséget.

A kézírásban fellelhetőek csökkent önbizalomra utaló jelek, szűk és kicsi oválok, kicsi középzóna, besatírozott és zárt o betűk. Bár fellépése határozott és figyelemfelkeltő lehet, belül szerény és objektív marad. Céljait mindenáron el akarja érni, ennek érdekében hajthatatlan és makacs. A folytonos információszerzés, tanulás és az elért eredmények utáni vágy ad erőt neki a mindennapokban.

 szent_gyorgyi_albert_alairasa(kép forrása: autogram.blog.hu)

 Aláírásában domináns elemként a vezetéknevet látjuk, a keresztnév, mely a magánéletet jelképezi -s ebben az esetben elöl áll- igen leegyszerűsített. Igazán a munka területe az, ahol otthon érzi magát, ahol önbizalma kellő támogatást kap, ahonnan az energiát meríti. Az aláírás lendületes, határozott és nagymértékben egyéniesített, emiatt nehezen olvasható, de a kézíráshoz nagymértékben hasonló. Írója morálisan vállalja magát, egyenes és őszinte ember, mentes mindenféle szerepjátszástól vagy képmutatástól. Az aláírásban a felső zóna dominál, mely mutatja a magas szellemi törekvéseket, az ezen a területen megszerzett ismeretek fontosságát, a gondolkodás elsődlegességét a tudós számára.

Mógor-Kárász Kinga