Kelet-Afrika vadászutazója: Kittenberger Kálmán kézírása (részlet)

Az egyik legismertebb magyar Afrika-utazó, vadász és író nemzedékének egyik legkiválóbb zoológus gyűjtője is volt. Élete jelentős részét Afrikában töltötte, s itthoni tevékenysége később is szorosan kapcsolódott a fekete kontinenshez.  Kittenberger Kálmán rendkívül színesen és olvasmányosan írta le könyveiben az Afrikában folytatott életmódot, a megismert törzsek szokásait, hitvilágát és hétköznapjait. A helyi őslakosok több becenévvel is illették: Bvana Dnege – Madár úr, Bvana Mzé – Öreg úr, de a sok név mellett egy közöset is használtak: A Nagy Vadász.

Barátai és ismerősei szerint Kittenberger Kálmán friss, energikus ember volt, alacsony és zömök testalkattal, széles vállakkal, erős és szívós fizikummal megáldva. Fiatal iskolásként, az 1880-as években a kalligrafikus szépírást sajátította el, de később írásképét teljesen egyedi módon alakította át, végtelenül leegyszerűsítve és felgyorsítva.

kittenberger1. sz. írásminta

Az itt látható kézírás 1902-ből származik. Ekkor Kittenberger Kálmán a lévai Tanítóképző Intézet hallgatója volt. Madarak preparálásához készített elő nyomtatásra egy hosszabb szakmai leírást, gyönyörűen megformált, művészien és nagy türelemmel megrajzolt kalligráfiával, az első bekezdéshez még természethű madaras iniciálét is rajzolt. Ez az íráskép, bár mesterséges és nem tükrözi vissza az ifjú Kittenberger személyiségének nyughatatlan oldalát,azt jól láttatja, hogy mekkora kitartás, precizitás és akkurátus odafigyelés jellemezte őt. Az egész kéziratban szinte alig találni javítást vagy hibát. Mindezek megerősítik, hogy mennyire átgondoltan és célszerűen osztotta be energiáját és idejét, kihozva magából a maximumot, melyre mindig is törekedett élete során. Gondolatmenete lényeglátó, figyelme hosszú távon is lankadatlan volt, a kézirat nyelvezete pedig mások számára is jól érthető, egyszerű és világos.

kittenberger22. sz. minta

Az itt látható  írásminta 1908 körül készülhetett, amikor az utazó vadász a Victoria-Nyanza tónál járt. „Apró fekete emberek” címmel többoldalas beszámolót írt élményeiről.

A kalligrafikus sztenderd hatása jól érzékelhető az írásképben, amely azonban a személyiség jellegzetességeit is megmutatja. Erős szögessége, egyenes és felfelé menő, hosszan kiírt sorai olyan fiatalembert mutatnak, aki optimista módon és a végsőkig elszántan képes küzdeni céljaiért, aki erős akarattal és sok pszichés energiával rendelkezik. Él benne a késztetés, hogy folyton mozgásban legyen, nagy vállalkozói kedv fűti. Szinte látjuk magunk előtt a vadászt, aki a nehéz terepviszonyok ellenére is utat tör magának és felkutatja a számára érdekes állatot, nem törődve azzal, hogy mi történhet vele. Kellő önfegyelemmel és hajthatatlansággal végzi munkáját, melynek során hasznát veszi jó gyakorlati érzékének és türelmének. Gyors gondolkodásmódja a lényeges korai felismerését és az apró részletek megértését egyaránt tükrözi. Kittenberger kézírásában a dominánsan szöges-girlandos kötésmód az új információkra és a környezetéből jövő ingerekre való nyitottságot mutatja meg, amellett, hogy a megszerzett ismereteket hétköznapi tevékenységei során jól tudja hasznosítani. A jó formai és tartalmi  tagoltság árulkodik a logikus és világos kommunikációs képességekről és arról, hogy a kézíró tervszerűen és előrelátóan képes cselekedni. Sok benne a vágy arra, hogy gondolatait megossza másokkal is, kihasználva teret és időt. Elképzeléseihez, véleményéhez kitartóan és makacsul ragaszkodik, döntéshelyzetben racionalitása győz, inkább az eszére, mint a szívére hallgat. Érzelmeit, indulatait igyekszik kontrollálni, azonban könnyen kihozhatja sodrából egy-egy erősebb érzelmi inger. Viselkedése természetes, könnyen köt kapcsolatokat, ismeretségeket. Másokkal szemben tiszteletet parancsoló, de udvarias, a hagyományokat, a tradíciókat fontosnak tartja. Ha szükséges, alkalmazkodik és együttműködően viszonyul környezetéhez, emellett önállóságát szívesen megőrzi. Jellegzetes kézírásában a t betűk repülő és erőteljes áthúzása is, mely fejlett vezetői képességekre és erős dominanciára utal, olyan emberre, aki szereti maga kézbe venni a sorsát és irányítani a dolgokat, a nehézségekkel bátran szembenézve. Önbizalma és önismerete fejlett, egészséges mértékű. Olyan ember, aki a közösségnek, a társadalomnak valamilyen értéket, értékeset kíván adni. Fontosnak tartja az őszinteséget és az egyenes beszédet.  Szilárd meggyőződésű és határozott véleményű személy, aki kiforrott egyéni értékrendszerrel szemléli maga körül a világot és e szerint is cselekszik..

Érdemes kitérni Kittenberger aláírásaira is, melyek alul láthatók. Mindkettő jól olvasható, díszítés nélküli, tiszta, egyszerű. Nem dől jobbra, állóbetűs, vagyis óvatosságot, visszahúzódást mutat. Írójuk büszkén és egyenes gerinccel vállalja magát a világ előtt, összes hibájával együtt. Kiforrott személyiségével  határozottan tudja képviselni érdekeit. Másokkal szemben nyílt és őszinte, de ezt ő is elvárja környezetétől.

kittenberger3 kittenberger4

Mógor-Kárász Kinga

Források:

www.termeszetvilaga.hu

www.wikipedia.org

Rubicon, 2009/7-8. sz. 11-13.p.

Lévától Nagymarosig, szerk. Motesiky Árpád, TerraPrint, 2001